Generalforsamling - HOJ

 

Torsdag d. 23. februar kl. 19.30 afholder Horsens og Omegns Jagtforening ordinær generalforsamling på ØFC – Østjysk Flugtskydningscenter. 

 

Generalforsamlingen starter kl. 19.30. Tilmelding senest mandag d. 20. februar til mail: horsensjagt@hotmail.com eller tlf. 21 69 44 11

 

Foreløbig dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Formandens beretning. 

 

3. Udvalgenes beretning: Riffel-, hunde-, blad-, reguleringsudvalg og flugtskydning/ØFC.  

 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

 

5. Indkomne forslag. 

 

6. Fastsættelse af kontingent. 

 

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 

 

8. Valg af 3 suppleanter.  

 

9. Valg af revisorer og 2 revisor suppleanter.  

 

10. Valg til Østjysk Flugtskydningscenters bestyrelse.  

 

11. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingerne er der gratis bortlodning blandt de fremmødte og lidt til maven og ganen. 

 

OBS! Husk tilmelding hvis du vil være sikker på at få forplejning til generalforsamling.