Generalforsamling - Horsens og Omegns Jagtforening

Torsdag d. 27. februar kl. 19.30 afholder Horsens og Omegns Jagtforening ordinær generalforsamling på ØFC – Østjysk Flugtskydningscenter.

 

Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

 

Tilmelding senest mandag d. 24. februar til mail: horsensjagt@hotmail.com

eller tlf. 21 69 44 11

 

Foreløbig dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Udvalgenes beretning: Riffel-, hunde-, blad-, reguleringsudvalg og flugtskydning/ØFC. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 

5. Indkomne forslag.

 

6. Fastsættelse af kontingent.

 

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

 

8. Valg af 3 suppleanter. 

 

9. Valg af revisorer og 2 revisor suppleanter. 

 

10. Valg til Østjysk Flugtskydningscenters bestyrelse. 

 

11. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært for en kop kaffe/te med brød. Imens vil den gratis lodtrækning blive afholdt blandt de fremmødte medlemmer. 

 

OBS! Husk tilmelding hvis du vil være sikker på at få forplejning til generalforsamling.