Trofæaften 20/21 og ordinær generalforsamling 2020

 

Vi har i foreningen valgt, at afholde den manglende generalforsamling 2020 for Horsens og Omegns Jagtforening og HOJ af 2014 samtidig med afholdelse af trofæaften.

Aftenen starter med generalforsamlingerne.

Alle arrangementerne afholdes på ØFC –Østjysk Flugtskydningcenter.

 

 Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 19.00 afholdes generalforsamling HOJ af 2014

 

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand og / eller kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

10. Eventuelt.

 

 Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 19.15 afholdes generalforsamling Horsens og Omegns Jagtforening

 

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Udvalgenes beretning: Riffel-, hunde-, blad-, reguleringsudvalg og flugtskydning/ØFC.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 3 suppleanter.

9. Valg af revisorer og 2 revisor suppleanter.

10.Valg til Østjysk Flugtskydningscenters bestyrelse.

11.Eventuelt.

 

 Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 19.30 afholdes trofæaften med kåring af ”Årets buk 20/21”

 

Trofæaften er den aften, hvor du kan komme og fremvise dine bukketrofæer, som du har skudt i  jagtåret 2020/21.

Du kan deltage med såvel danske som udenlandske bukke, store som små – alt vil blive nøje vurderet og bedømt.

Præmieringen af aftenens trofæer sker ud fra foreningens fastsatte regelsæt.

Det er også aftenen, hvor vi deler hinandens jagtoplevelser og det sociale samvær blandt ligesindede.

Indtegning af trofæer foregår fra kl. 19.00 til 19.45.

Der må gerne medbringes andre trofæer til fremvisning denne aften.

Blandt alle deltagerne med medbragte trofæer, trækkes der lod om et gavekort og blandt alle fremmødte trækkes der lod om et par flasker god vin.

OBS! Husk tilmelding hvis du vil være sikker på at få forplejning til trofæaftenen.

Tilmelding til: horsensjagt@hotmail.com eller 21 69 44 11 senest mandag d. 31.01. 2022