Medlemskontingent til Horsens og Omegns Jagtforening er for 2024:

Lokalforeningsmedlem……………………………….. 80 kr./år

 

Lokalforeningsmedlemmer vil kun modtage HOJ’s foreningsmeddelelser og har kun stemmeret til samt andel til og ret til HOJ´s egne aktiviteter og arrangementer.

 

Kontingent kan indbetales på følgende konto med tydeligt navn eller medlemsnummer:

reg. nr. 7140 konto 0001611950