Regulering/jagt på sølvmåge i Horsens Kommune 2022/23.

 

Den nye sæson på mågeregulering starter lørdag den 3. september med et møde i HSL klubhus kl 09.00.

Der vil være info om kommende sæson, regelsæt og forventninger til deltagerne.

For at kunne deltage i denne nye reguleringssæson møder man op, eller tilkendegiver via mail at man vil deltage.

Kan man ikke deltage i kommende sæson bedes man sørge for at få vesten afleveret, så andre kan komme til.

Det er VIGTIGT at vesten returneres ellers ødelægger vi det for os selv.

Alle nye deltagere skal registreres og have en vest udleveret førend de kan deltage i reguleringen.

Erling Nielsen - 93 39 08 96 eller mail erlinglnielsen@gmail.com

Jørn Lomborg – 21 69 44 11 eller mail horsensjagt@hotmail.com

Bliv klar til riffelprøven - det obligatoriske riffelskydeforløb

 

Alle nye riffeljægere skal nu gennemgå det obligatoriske riffelskydeforløb, inden de kan gå op til riffelprøven.

Mangler du det obligatoriske riffelskydningsforløb kan du kontakte:

Ole Kjær Sørensen

Tlf: 51 51 06 41 Mail: moms@c.dk

 

Vi vil stadig sende et brev ud til medlemmer, omkring arrangementer og skydetider i det omfang, det er nødvendigt, men det er en dyr økonomisk post, så derfor vil vi opfordre alle vores medlemmer til, at sende en mail til laulomborg@hotmail.com, med deres mailadresse og navn, så sender vi orientering ud der.  

 

Følg med på hjemmesiden omkring arrangementer; tider og sted.