NYJÆGERJAGT i Horsens, 5 nov. 2022

 

Kære ny-jæger Du tilbydes nu muligheden for en helt unik jagt på et spændende område i Horsens.

Jagten afvikles i fællesskab blandt jagtforeningerne i Horsens Kommune, og det er et krav du er bosiddende i Horsens Kommune.

 

Datoen er lørdag d. 5 november 2022. På denne dag har du en fantastisk mulighed for, sammen med erfarne jægere, at opleve mange af jagtens facetter, herunder:

 

• Hundearbejde

• Apportering

• Stå på post

• Planlægning af jagtens afvikling

• Drevets betydning

• Jagthorn

• Parole

• Sikkerhed på jagt

• Med mere

 

Du har haft jagttegn og bestået haglprøve fra og med 2020.

 

Jagten foregår på Stensballegård, med egen jagthytte og kørsel rund i såten.

Der må skydes alt hvad jagtloven tillader på nær råvildt.

 

Dagen starter kl 0800 i HSL´s klubhus på Nordre Kaj 4 i Horsens, med rundstykker og kaffe og en gennemgang af dagens jagt. Kl 0915 kører vi mod såten hvor parolen bliver læst.

 

Du skal medbringe:

• Jagttegn med bevis for bestået haglprøve.

• Jagtgevær og passende ammunition

• Orange kasket, vest, jakke eller lignende der sikrer at du er let at se under jagten

 

Vi forventer at jagten slutter midt på eftermiddagen.

Deltagergebyr på 20 kr. dækker kaffe og morgenmad, medbring selv en madpakke mm til frokost.

 

For at komme på denne fantastiske jagt skal du blot senest den 25 oktober sende en mail med dit navn til erlinglnielsen@gmail.com , og efter evt. lodtrækning og senest den 1 november får du svar om deltagelse.

 

Mvh Jægerråd Horsens.

Erling, 93390896

 

 

 

Regulering/jagt på sølvmåge i Horsens Kommune 2022/23.

 

Den nye sæson på mågeregulering starter lørdag den 3. september med et møde i HSL klubhus kl 09.00.

Der vil være info om kommende sæson, regelsæt og forventninger til deltagerne.

For at kunne deltage i denne nye reguleringssæson møder man op, eller tilkendegiver via mail at man vil deltage.

Kan man ikke deltage i kommende sæson bedes man sørge for at få vesten afleveret, så andre kan komme til.

Det er VIGTIGT at vesten returneres ellers ødelægger vi det for os selv.

Alle nye deltagere skal registreres og have en vest udleveret førend de kan deltage i reguleringen.

Erling Nielsen - 93 39 08 96 eller mail erlinglnielsen@gmail.com

Jørn Lomborg – 21 69 44 11 eller mail horsensjagt@hotmail.com

Bliv klar til riffelprøven - det obligatoriske riffelskydeforløb

 

Alle nye riffeljægere skal nu gennemgå det obligatoriske riffelskydeforløb, inden de kan gå op til riffelprøven.

Mangler du det obligatoriske riffelskydningsforløb kan du kontakte:

Ole Kjær Sørensen

Tlf: 51 51 06 41 Mail: moms@c.dk

 

Vi vil stadig sende et brev ud til medlemmer, omkring arrangementer og skydetider i det omfang, det er nødvendigt, men det er en dyr økonomisk post, så derfor vil vi opfordre alle vores medlemmer til, at sende en mail til laulomborg@hotmail.com, med deres mailadresse og navn, så sender vi orientering ud der.  

 

Følg med på hjemmesiden omkring arrangementer; tider og sted.