Jagtforeningernes Reguleringsudvalg i Horsens Kommune

Jagtforeningernes Reguleringsudvalg i Horsens Kommune.

Træningsskydninger til rågeregulering

Reguleringsudvalget holder træningsskydning, der er kvalificerende til rågeregulering 2018 på salonbanerne i Glud ved skolen – Sønderbakken 27. Kommer man fra Horsens og kører ned ad Sønderbakken, er der skilt med skydebane ind til højre.

 

Onsdag d. 03. januar

Onsdag d. 10. januar

Onsdag d. 17. januar

Onsdag d. 24. januar

Onsdag d. 31. januar

Onsdag d. 07. februar

 

I alt 6 skydninger der alle starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.00

Husk gyldigt jagttegn og våbentilladelse. Ammunition skal købes på banen.

 

Regler for deltagelse i rågejagter.

Medlemmer af en de i reguleringen tilsluttende jagtforeninger (Horsens kommune) kan tilbydes rågeregulering på følgende vilkår:

1. Før sæsonen skal den enkelte deltager have deltaget i mindst 2 træningsskydninger med salonriffel.

2. Blandt de kvalificerede trækkes lod om hvilke datoer, man kan deltage.

3. Den enkelte deltager har pligt til at aftage det af ham nedlagte antal fugle til en stk. pris af kr.3,-

            Afregning for fugle sker umiddelbart efter den enkelte regulering.

Adresse - Sønderbakken 27, Glud

Kommer man fra Horsens og kører ned ad Sønderbakken, er der skilt med skydebane ind til højre.