Jagtforeningernes Reguleringsudvalg i Horsens Kommune

Jagtforeningernes Reguleringsudvalg i Horsens Kommune

 

Reguleringsudvalget holder træningsskydninger, der er kvalificerende til rågeregulering 2019 på salonbanerne i Glud ved skolen – Sønderbakken 27.

Kommer man fra Horsens og kører ned ad Sønderbakken, er der skilt med skydebane ind til højre.

 

Onsdag 02-01-2019

Onsdag 09-01-2019

Onsdag16-01-2019

Onsdag 23-01-2019

Onsdag 30-01-2019

Onsdag 06-02-2019

 

I alt 6 skydninger der alle starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.00

 

Husk gyldigt jagttegn og våbentilladelse. Ammunition skal købes på banen.

 

Regler for deltagelse i rågejagter

 

Medlemmer af en de i reguleringen tilsluttende jagtforeninger (Horsens kommune) kan tilbydes rågeregulering på følgende vilkår:

 

1. Før sæsonen skal den enkelte deltager have deltaget i mindst 2 træningsskydninger med salonriffel.

 

2. Blandt de kvalificerede trækkes lod om hvilke datoer, man kan deltage.

 

3. Den enkelte deltager har pligt til at aftage det af ham nedlagte antal fugle til en stk. pris af kr.3,-

 

Afregning for fugle sker umiddelbart efter den enkelte regulering.

 

 

Adresse - Sønderbakken 27, Glud

Kommer man fra Horsens og kører ned ad Sønderbakken, er der skilt med skydebane ind til højre.