Generalforsamling – HOJ af 2014

  

Torsdag d. 22. februar kl. 19.00 afholder HOJ af 2014 ordinær generalforsamling på ØFC – Østjysk Flugtskydningscenter.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Tilmelding senest mandag d. 19. februar til mail: horsensjagt@hotmail.com eller 21 69 44 11

 

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand og / eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Generalforsamling – Horsens og Omegns Jagtforening

 

Torsdag d. 22. februar kl. 19.30 afholder Horsens og Omegns Jagtforening ordinær generalforsamling på ØFC – Østjysk Flugtskydningscenter.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30. Tilmelding senest mandag d. 19. februar til mail: horsensjagt@hotmail.com eller 21 69 44 11

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Udvalgenes beretning: Riffel-, hunde-, blad-, reguleringsudvalg og flugtskydning/ØFC.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til        godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 3 suppleanter.

9. Valg af revisorer og 2 revisor suppleanter.

10. Valg til Østjysk Flugtskydningscenters bestyrelse.

11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingerne er der gratis bortlodning blandt de fremmødte og lidt til maven og ganen.

 

OBS! Husk tilmelding hvis du vil være sikker på at få forplejning til generalforsamling.