Mandag d. 30.1. 2024 kl. 19.00 afholdes årsmødet i HSL klubhus

Nordøstpassagen 14, 8700 Horsens.

Tilmelding til Jørn Lomborg, tlf. 21 69 44 11 eller mail horsensjagt@hotmail.com

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke

3. Valg af formand

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning

5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.

7. Indkomne forslag

8. Evt.